Words

Words

Biography

Alberto Staykov is a Bulgarian multimedia artist, photographer, electronic music composer, and teacher of photography to children and people with visual disabilities. He was born on December 25, 1974 in Sofia capital of Bulgaria. Alberto works as a photographer, curator of photography exhibitions and related to his artistic work projects.

Education

Master degree.

Photographic art, 2013, New Bulgarian university –Sofia, Bulgaria.

Bachelor degree.

Fine art an professional photography, 1999, National academy of theatre and film arts – Sofia Bulgaria.

Solo exhibitions

August 2013 - "The Invisible" Sofia Arsenal – Museum of contemporary art – Sofia, Bulgaria.

April 2013 - "Metamorphosys" Atera Gallery – Sofia, Bulgaria.

November 2011 - "Citizens of the world" Sofia Arsenal – Museum of contemporary art – Sofia, Bulgaria.

September 2010 - "There is nothing impossible" Mission gallery – Sofia, Bulgaria.

February 2007 - "Infrared" Zodiac gallery – Jacksonville, Florida, USA, САЩ.

June 2000 - "The invisible reality of light and life" Galeria Quadra – Bogota, Colombia.

June 1999 - "Jerushalaim – Lights and shadows" National academy of theatre and film arts – Sofia Bulgaria.

Group exhibitions

June 2011 - "ACP (Actual conceptual photography)" The red house – Sofia, Bulgaria.

September 1996 - "Everybody can create what he believes in" Hotel “Helios” – Primorsko, Bulgaria.

Exhibitions as curator

December 2016 - "The portrait of life" Sensory photography. Gallery space of BNP Paribass – Sofia, Bulgaria.

June 2013 - "Through my eyes" Sofia art gallery – Sofia, Bulgaria.

November 2011 - "The human factor" Sofia Arsenal – Museum of contemporary art –Sofia, Bulgaria.

 

Биография

Алберто Стайков е български мултимедиен творец, фотограф, композитор на електронна музика и преподавател по фотография на деца и хора с увредено зрение. Той е роден в София на 25ти Декември 1974. Алберто също работи, като фотограф, куратор на фотографски изложби и в проекти, които имат връзка с неговото творчество.

Образование

Магистър

Фотографско изкуство, 2013 Нов Български Университет - София, България

Бакалавър

Художествена и приложна фотография, 1999 Национална Академия за театрално и филмово изкуство - София, България

Изложби

Август 2013 - "Невидимото" Софийски арсенал – Музей за съвременно изкуство - София, България.

Ноември 2013 - "Метаморфозис" Галерия Атера - София, България.

Ноември 2011 - "Граждани на света" Софийски арсенал – Музей за съвременно изкуство - София, България.

Септември 2010 - "Няма нищо невъзможно" Галерия Мисията - София, България.

Февруари 2007 - "Инфрачервено" Галерия Зодиак - Джаксънвил, Флорида, САЩ.

Юни 2000 - "Невидимата реалност на светлината и живота" Галерия Куадра - Богота, Колумбия.

Юни 1999 - "Йерушалаим - Светлини и сенки" Национална Академия за Театрално и филмово изкуство - София, България.

Общи изложби

Юни 2011 - "СКФ (Съвременна Концептуална Фотография)" Червената къща - София, България.

Септември 1996 - "Човек може да сътвори това в което вярва" Хотел „Хелиос“ - Приморско, България.

Изложби Като Куратор

Декември 2016 - "Портретът на живота" Сензорна фотография. Галерийно прострнство на БНП Париба - София, България

Юни 2011 - "През моите очи" Софийска Градска Художествена Галерия - София, България

Ноември 2011 - "Човешкият Фактор" Софийски арсенал – Музей за съвременно изкуство - София, България


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/graphyac/astaykov.com/templates/gk_university/html/com_k2/templates/default/item.php on line 134